STERKkamp organiseert in het Antwerpse kampen voor kinderen uit de lagere school waarbij  hun welzijn voorop staat.

Tijdens de STERKweken leren we de kinderen sterker in hun schoenen te staan door hen ’s ochtends  op een speelse manier therapie/training te geven. Deze therapieën zijn allemaal evidence based (op wetenschappelijk onderzoek gebaseerd) en aangepast aan de leeftijd en leefwereld van de kinderen. In de namiddag krijgen de kinderen een gevarieerd animatie-aanbod dat gelinkt is aan een thema. Tijdens dit aanbod spelen en knutselen ze maar maken ze ook hun eigen gezond vieruurtje.
Je kan de STERKweken curatief aanschouwen voor de kinderen die net dat extra duwtje in de rug nodig hebben. Groepen van maximum zeven kinderen met twee monitoren.

logo-sterkkamp